Bu corona zamanlarında dünyada bulunurken bir kere daha Mekansal Bilişi hatırlayalım

Mekansal Biliş

Tom Kenyon aracılığıyla Hathor Gezegensel Mesajı


Dünyanız muazzam bir metamorfozun ortasında.


Eski derisini döken dev bir yılan gibidir. Eski gerçeklikler yokedilirken yeni gerçeklikler ortaya çıkıyor. Bu radikal dönüşümün ortasında bedenlenmiş bir varlık olarak, karşılaştığınız zorluklar bazen çok zor görünebilir.


Bu sürece önceki iletişimlerde değindik ve bu mesaj için daha geniş bir bağlam için size daha önce verdiğimiz dört mesaja atıfta bulunacağız: Kaotik Düğümlerin Yükselişi ve 3 Boyutlu Gerçekliğin Parçalanması, Geçiş Durumları, Beşinci Perspektif: Zaman ve Mekanı Aşmak ve Restorasyon. (Not: Yukarıdaki altı çizili bağlantılara tıklayın veya www.tomkenyon.com web sitesinin Hathor bölümüne gidin)


Bizim bakış açımıza göre, önceki mesajlarda bahsettiğimiz Altıncı Kitlesel Yokoluş, hızlandırılmış bir hızda ortaya çıkıyor. Hava anormallikleri artıyor ve bu durum, tarım ve dünyanın gıda tedarikinde zorluklarla sonuçlanacak. Kültürel değerler, uluslararası ilişkiler, sosyal ve ekonomik kurumlar arasındaki çatışmalar dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam edecek. Bu istikrarsızlık, önceki mesajlarda da kapsamlı bir şekilde tartıştığımız Kaotik Düğümlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır.


Bu Kaotik Düğümler, çok sayıda birbirine kenetlenme olgusunun sonucudur. Bu birbirine kenetlenen Kaotik Düğümlerin artan yoğunluğunun nedenleri, bir faktör kombinasyonuna atfedilebilir. Bir kısmı kökeninde kozmiktir, bir kısmı rastlantısallıktan, bir kısmı da insan yapımı etkilerin bir sonucudur.


Algılanan zamanla ilgili kolektif deneyiminiz, benzeri görülmemiş bir hızda hızlanıyor. Ve bu hızlandırılmış zaman algısının "basınç dalgaları", giderek daha fazla bağımlı hale geldiğiniz yeni ortaya çıkan teknolojilerin artan hızından kaynaklanmaktadır.


İşlemeniz gereken artan veri hızı, biyolojik bir organizma olarak başa çıkma yeteneğinizin ötesinde ve siz - bir kültür olarak - teknolojik temelli bir gerçekliğe geçiyorsunuz.


Teknolojiye olan bu bağımlılığın bir sonucu olarak, bir tür tekno-köleliğe giriyorsunuz. Ve tüm yeni radikal teknolojilerde olduğu gibi, bu gerçekliğin iyi ve kötü yanları var.


Gerçekten iyiliksever bir tür olsaydınız, teknolojik kültürünüzün hızlanması tüm yaşamın kalitesini yükseltebilirdi, ama kolektif olarak hayırsever bir tür değilsiniz. Ve gezegensel yaşamı geliştirebilecek yeni ortaya çıkan teknolojilerin bazıları, kontrol etmek ve köleleştirmek isteyen güçler tarafından kontrol ediliyor.


Aynı zamanda, yaşam kalitesini iyileştirmek için bu yeni teknolojilerle çalışan yardımsever güçler de var. Bu karşıt gündemlerin bir sonucu olarak, teknolojinin Dünya üzerindeki gelecekteki etkisi ve kolektif kaderiniz henüz belirlenmedi.


Yılanın eski derisini dökmesi metaforuna dönersek, böyle bir yaratığa nasıl binersiniz? Birden çok gerçekliğin birbiriyle çatıştığı bir dünyada nasıl işlev görüyorsunuz? Değişimin hızlanmış hızı ile nasıl hayatta kalırsınız ve bundan kurtulacak olan kimdir - yani gerçek doğanız nedir?


Bir bakış açısından, dünyanızda deneyimlediğiniz şey, doğası gereği felakettir. Başka bir perspektiften, oldukça güçlü bir evrimsel katalizördür. Başka bir deyişle, dünyanızın başkalaşımı sizi yok edebilir veya sizi daha yüksek bilinç hallerine itebilir. Bireysel düzeyde, kişisel yıkım ya da daha yüksek boyutlu bir gerçekliğe yükselme arasındaki seçim sizindir.


Bu mesajın amacı, insanlığın ve Dünyanızda ikamet eden diğer yaşam formlarının karşılaştığı gezegensel zorlukları ele almak değildir. Daha ziyade, bu tür yoğun zorlukların ortasında bir birey olarak neler yapabileceğinize odaklanıyoruz.


Bu mesajdaki bilgi, Hathor realitemizin Aethos, Onuncu, Onbirinci ve Onikinci boyutlarından gelir. Aethos'ta ikamet eden Hathorların bakış açısından, sizin evreniniz (bizimki gibi) pek çok evrenden sadece biridir ve bu sayısız "evren" in tümü ve bunların içinde yaşayan varlıklar, tarafından holografik ışık görüntüleri hepsi hayali rüya gibi algılanır.


Başka bir deyişle, sizin gerçekliğiniz ve bizimki, temelde, doğası gereği geçici, doğası gereği olmayan ve büyülü olan ışığın holografik yansımaları aracılığıyla ortaya çıkan geçici bir yanılsamadır.


Aethos'ta ikamet eden varlıklar bizim spiritüel öğretmenlerimizdir, çünkü onlar çoğu varlığın gerçeklik olarak algıladığı yansıtılan holografik ışığın yanılsama etkilerini aşmışlardır. Aethos bunun yerine tam olarak bilincin temeline girmiştir.


Siz de bu doğuştan gelen bilinç zeminine sahipsiniz, ancak bu, zaman ve mekandaki bedenlenmeniz tarafından bu zemin gizleniyor. Sinir sisteminiz beş duyunuza sıkı sıkıya bağlıdır. Bu biyolojik bir zorunluluk ve fiziksel hayatta kalmanız için bir zorunluluktur, ancak bilincinizin zemini tüm duyusal fenomenleri aşar. 


Biyolojik ölümünüz anında sonsuzlukla, özellikle de kendi geniş farkındalığınızın sonsuz doğasıyla karşı karşıyasınız.


Bu mesajda Aethos sağlam bir ses meditasyonu ve kendi geniş farkındalığınızla doğrudan temas kurmanıza ve algılanan zaman ve mekanın yanı sıra duyusal temelli gerçekliğin sınırlamalarını aşmanıza izin veren bir yöntem sunuyor.


Bu mesajı iki kısma ayırıyoruz.


Bu mesajda temel ses meditasyonunu ve kendi geniş farkındalığınızla temas kurmak için temel bir yöntemi sunuyoruz - Bu işleme Mekansal Biliş diyoruz. Bir sonraki mesajda, daha uyumlu olarak karmaşık bir ses meditasyonu sunmanın yanı sıra, yöntemin bazı gelişmiş uygulamalarını keşfedeceğiz.


Daha önce söylediğimiz gibi, doğası ne olursa olsun tüm teknolojiler iki ucu keskin kılıçlardır. Olumlu veya olumsuz şekillerde kullanılabilirler. Daha önce, bu konuyu giderek daha fazla bağımlı hale geldiğiniz dış teknolojilerle ilişkili olarak tartışıyorduk.


Ama şimdi içsel bir bilinç teknolojisini paylaşıyoruz.


Aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıçtır.


Bu yöntemin verilmesinin tek nedeni, karşılaştığınız çoklu gerçeklikleri aşmanız ve dönüştürmeniz için sizi güçlendirmektir. Bu, kendi bilincinizin geniş doğasına yönelik farkındalığınızdaki engelleri geçici olarak kaldırarak başarılır. Kendi Zihninizin sonsuz gerçekliğiyle (yani aşkın doğanızla) temas kurarak, zor ve zorlu durumların ortasında bile bir tür özgürlük, memnuniyet, mutluluk hali  yaşayabilirsiniz.


Bunu okuyan bazılarınız bilinç zeminiyle zaten temas kurmuş olabilirken, çoğu insan duyusal deneyimlerinin ağına yakalanmış durumda.


Kendi geniş farkındalığınızla, yani mekansal bilişinizle temas kurduğunuzda, zor durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Bunun nedeni, kendinizi yalnızca herhangi bir duruma bağlı olarak tanımlamamanızdır. (Mevlananın koluna birisi vurmuş, yanında ki niye cevap vermiyorsun demiş. O’da o bana vurmadı koluma vurdu demiş)  Bunun yerine, normalde yaptığınız gibi duyusal deneyimin baskısını hissetmediğiniz genişletilmiş bir zihin durumu halinde yaşarsınız.


Mekansal Bilişin daha büyük ustalığına doğru ilerledikçe, karşılaştığınız durumların göründüğü gibi olmadığını anlarsınız. Sizin algıladığınız kadar sağlam veya hareketsiz değildirler. Bunlar holografik ışığın geçici duran dalga modelleridir. Bunlar gözlemci tarafından "iyi" veya "kötü" olarak kabul edilsinler, aslında siz tüm fenomenlerin büyülü doğasını görüyorsunuz.


Şimdi genişletilmiş bir farkındalık durumuna sahip olduğunuz mekansal biliş içindeyken, durumları daha büyük bir ustalıkla etkileyebilirsiniz. Sanki o 5 duyu ağına hapsolmak yerine o durumun üstündeymişsiniz gibi bir halde olursunuz. Bu yetenek, dünyanız fiziksel, zihinsel, ruhsal ve gezegensel değişimin muazzam tsunamilerini yaratmak için birbirine kenetlenen birden fazla Kaotik Düğüme spirallenirken size ölçülemez bir şekilde hizmet edecek.


Daha geniş bir farkındalık durumunda kendinizle ve dünyanızda ki olaylarla karşı karıya kaldığınzda bu bilgiyi hatırlamak, mekansal bilişin doğru kullanımıdır.


Ancak bazılarınız, yaşamınızın 3 boyutlu gerçeklerinden kaçmak için Mekansal Biliş'i kullandığınızda oluşan bir tehlike var. Bu, mecazi anlamda kılıcın diğer tarafıdır.


Aslında, bizim bakış açımıza göre, giderek daha fazla insan, yarı psikotik zihin durumlarına giriyor. Tüm dünyada irrasyonel yıkıcı davranışların artışına tanık oluyorsunuz. Bu zararlı davranış türleri, paradoksal olarak, akılsız yıkım eylemi yoluyla bir tür kaçış türüdür. Başka bir tür kaçış da, çevrenizdeki hiçbir şeye veya başka birine aldırış etmeden, yarı memnuniyet, mutluluk baloncuğunda ikamet etmektir. Bu ruhsal ustalık değildir; sanrının içine bir kaçış.


Bununla birlikte, Mekansal biliş ile otantik temas kurarsanız ve bu zihin haliyle dünyanızın değişen gerçeklikleriyle karşılaşırsanız, size sayısız şekillerde fayda sağlayacak aşkın bir dönüştürücü güç oluşturursunuz.


Mekansal Bilişin Doğası


Bilincin zemini (yani, Mekansal Biliş) içinizdeki en derin alandır ve duyularınız aracılığıyla algıladığınız dünya da dahil olmak üzere tüm fenomenleri aşar.


Doğası gereği Mekansal Biliş, memnuniyet, mutluluk halleri nitelikleriyle doludur. Bunlar içseldir ve varoluşunuzun duyusal ve / veya zihinsel / duygusal alemlerinde neler olup bittiğine bakılmaksızın bağımsız olarak var olurlar. Başka bir deyişle, diğer “olumsuz” düşünceler, duygular ya da durumlara kızgın, üzgün ya da sapkın olsanız da, bilinç temeli bunlardan etkilenmez. Siz, dünyanızda hızlanan değişimin meydan okumaları ile karşı karşıya kalırken, Mekansal Bilişiniz ile irtibatta olmak  sizin için paha biçilmez bir yardımcı olma nedenidir.


Aynı zamanda doğası gereği geniştir (tıpkı zaman/mekanın kendisi gibi sonsuz ve sınırsızdır) ve kendinin farkındadır. Saf farkındalık denebilecek şey budur - farkındalığın kendisinin farkında olması.


Mekansal Bilişe tam olarak girdiğiniz zaman, huzur içindesiniz ve çevrenizdeki durumlar tarafından bağımsız, sınırsız veya dizginlenmemiş olduğunuza dair net bir algınız var. Bu, Mekansal Bilişin bir başka paha biçilmez niteliğidir (yani, bilincin zemini).


İnsanlar için, Mekansal Bilişe girmenin en etkili yolu, sağ serebral beyin yarımküresinin uzaysal yetenekleridir. Nörofizyolojinizin bu kısmı, mekansal algının ustasıdır ve bu doğuştan gelen yeteneğe dayanarak, mekansal bilişin doğrudan deneyimine daha kolay gireceksiniz.Ses Meditasyonu


Temel Mekansal Biliş Ses Meditasyonu 5:56 dakika uzunluğundadır. İstediğiniz gibi, özellikle potansiyellerini daha derinlemesine keşfederken arka arkaya birçok kez dinleyebilirsiniz.


Bunu stereo kulaklık ile dinlemek en iyisidir, böylece ses modelleri birincil duyusal girdiniz olur. Meditasyon sırasında dikkatinizi iç boşluğa yönelttiğiniz için, dış tesirlerin uyanıklık yarattığı durumlarda onu dinlemeyin. Meditasyon, dikkatinizin tek odak noktası olmalıdır.


Kaseye ilk vurduğunuzda, geniş bir alan hissini hatırlayın. Size geniş ve ferah hissettirdiği sürece alanın ne olduğu önemli değil. Bir dağın tepesi, geniş bir açık alan veya seçtiğiniz herhangi bir ferah ortam olabilir. Çalışmayı seçtiğiniz alan türü önemsizdir. Önemli olan, genişlemiş bir alan hali hissetmenizdir.


Sesleri dinlemeye devam ederken, mekansal genişlik içinde olduğunuzu hissettiğinizden emin olun. Siz mekanı görselleştirmiyor veya onun hakkında düşünmüyorsunuz. Çok geniş bir alanla çevrili olma hissini yeniden yaratıyorsunuz. Mekanı görselleştirmek veya düşünmek beyninizin / zihninizin doğrudan bir mekansal biliş deneyimi yaratan kısımlarını harekete geçirmeyecektir. Yalnızca geniş bir alanla çevrili olma hissi, kendi ferah doğanızı deneyimlemenizi sağlayacak sinirsel yolları harekete geçirecektir.


Geniş bir alanla çevrili olma hissini yarattıktan sonra, ferahlık hissinin farkında olduğunuzun farkına varın. Ferahlığın farkında olduğunuzun farkında olmanın bu basit eylemi, muazzam içgörü ve ustalığın tohumudur. Sakın bu hisleri günlük hayatın basitliğine aldanarak karıştırmayın.


Mekansal bilişin farkında olduğunuzun farkında olurken hissedilen ferahlık hissini bir kez tuttuğunuzda, fuayeye, deyim yerindeyse, mekansl bilişin geniş malikanesine girdiniz.


Bu sürece adım atmak için son fakat çok önemli bir adım var - takdir veya minnettarlık gibi oldukça tutarlı bir duygunun eklenmesi. Bu duygusal nitelikleri eklemek, mekansal bilişin daha yüksek bir boyutuna girmenizi sağlayacaktır.


Aslında, takdir veya minnettarlık, doğası gereği yardımsever olan tüm yüksek boyutlu realitelerin mihenk taşlarıdır.


Kendiliğinden takdir veya minnettarlık yaratmakta zorluk çekenleriniz şunu düşünün: Kendinin farkında olma yeteneğiniz sahip olduğunuz en büyük armağanlardan biridir. Bu öz farkındalığın tohumu, öldüğünüzde sizinle birlikte seyahat eder ve fiziksel olmayan dünyaları deneyimlemenize izin verir. Hangi dünyada reenkarne olursanız olun ya da bir enerji ya da ruhsal varlık olarak enkarne olsanız bile, doğuştan gelen öz farkındalık kapasiteniz sizinle birlikte seyahat eder. Bu nedenle, öz farkındalığınızı geliştirmek ve ona hakim olmak, kendinizi gerçekleştirmeniz için muazzam ve vazgeçilmez bir nimettir.


Ses Meditasyonunun İyileştirilmesi ve Kullanımı


Psiko-navigasyon sanatına aşina olanlarınız için, genişlik deneyiminizi şu şekilde geliştirebilirsiniz: sadece geniş bir alanla çevrili olmadığınızı, aynı zamanda iç alanınız ile etrafınızdaki dış alan arasında da bir sınır olmadığını hayal edin. Başka bir deyişle, bilincinizin sınır belirleme mekanizmaları geçici olarak askıya alınır, bu da farkındalığınızın normalde alıştığınızdan çok daha geniş bir alana genişlemesine ve onunla özdeşleşmesine izin verir. Bu, sağ yarım kürenizin daha derin potansiyellerini ve mekan biliş yeteneklerini harekete geçirecektir.


Bu ilkenin daha gelişmiş bir uygulamasında, tüm evreni ve tüm dünyaları ve ayrıca kozmosunuzu oluşturan tüm çok boyutlu boyutsal realiteleri kapsayacak şekilde mekan hissinizi genişletirsiniz. Bu şekilde genişlikle birleşmek, çoğu insan için mekansal algıda en derin değişimi yaratacaktır.


Ferahlığa erişmenin bu genişletilmiş yöntemlerini kullanırsanız, meditasyon tamamlandıktan sonra normal kimlik duygunuza geri dönmeniz önemlidir. Bu, en kolay şekilde sadece gözlerinizi açarak ve periferik sinir sisteminizi devreye sokarak başarılır. Vücudunuzun organ sistemlerinin ana meridyenleri ayaklarınızın yanı sıra kulaklarınızda da bulunabileceğinden kulak loblarınızı nazikçe ovun. Geniş bir farkındalığın derinlemesine keşfinden sonra 3B gerçekliğe geri dönmeyi zor bulursanız, bacaklarınızı, kollarınızı ve gövdenizi de ovabilirsiniz, bu da dış uyaranları işlemek ve sizi normal duyusal gerçekliğe döndürmek için beyin / zihin kompleksinizi uyaracaktır.


Ses meditasyonunun kendisi sağ yarım kürenizi desteklemek, dikkat odağınızı genişletilmiş bir alan hissine kaydırmak için tasarlanmıştır. En basit uygulamasında, bu meditasyonla, tanımladığımız adımları devreye sokarak oturursunuz, böylece bir takdir veya şükran duygusuyla birleşmiş genişliğin farkında olduğunuzun farkında olmanızla sonuçlanır.


O zaman, dilerseniz, algınızı gevşetmek ve dünya hakkındaki duyusal deneyiminizi aşan bilincin zeminini algılama sürecini başlatmak için zaman zaman geri döndüğünüz bir ses meditasyonu olarak çalışabilirsiniz .


Bununla birlikte, bu ses meditasyonunun nihai amacı, beyninizi / zihninizi istediğiniz zaman mekansal bilişe girmesi için eğitmektir. Ve sonra günlük yaşamınızda, ses meditasyonunu kullanmadan mekansal bilişe girin. Bu basit eylem, sonunda beyninizi / zihninizi aynı anda iki gerçekliğe katılacak şekilde eğitecek - Mekansal bilişin gerçekliği (ve bunun getirdiği geniş farkındalık özgürlüğü) ve 3-B varoluşunuzun gerçekleriyle başa çıkma eylemi.


Bu, sonunda size hayatınızda karşılaştığınız durumlar üzerinde daha fazla hakimiyet sağlayacaktır çünkü duyusal temelli gerçeklik ağıyla özdeşleşmeyeceksiniz. Bunun yerine nihai doğanızla özdeşleşeceksiniz (yani aşkın farkındalık). Benlik duygunuz, yer bilincinin sonsuz genişliğini kapsayacak şekilde kişisel kimliğinizin sınırlarının çok ötesine genişleyecektir. Bu tür bir mekansal biliş, kişisel kimliğinizi hem aşar hem de paradoksal olarak kişisel benliğinizi içerir. Bu daha geniş öz farkındalık aralığı ile hızla değişen dünyanın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabileceksiniz. Ve, ölüm anında, daha sonra nerede olacağına karar verme yeteneğini geliştirmiş olacaksın - yani hangi yaşamda ya da hangi boyutsal varoluşta ikamet edeceğiniz anlamına gelir.Hathorlar

Kasım 12, 2017


Ses Meditasyonu Linki

Download Crystal-Palace-Within.mp3

Yorumlar

Popüler Yayınlar