Fırlatma Rampaları Yaratmak

The dad on my Child Development book is putting the kids helmet on backwards.

Hayatımızdan örnek vermek gerekirse bir konu hakkında bilgi sahibi oldunuz. Bu bilgiyi kendi tatbikatınızda uygulamaya karar verdiniz. Bu kararınızı uyguladığınızda yaşadığınız etkileşim hali size farklı geri bildirimlerde bulunur. Bu geri bildirimler seçiminizin teyidini oluştururlar.  Geri bildirimlerin okunması varlığın bizzat işidir. Başkalarına bırakılacak bir bilgi değildir. Aksi halde varlıkta şuurlanma meydana gelmeyecektir. Bugün beşeriyetin bir kısmı bu geri bildirimleri inkar etmekte bir kısmı kaale almamakta, büyük bir kısmı işi başkalarına havale etmekte ve havale ettiklerinden yardım ummakta ve bir kısmı bu geri bildirimleri okumaya devam etmektedir. Geri bildirimleri okumayı inkar eden ya da kaale almayanlar ya da başkalarına havale edenler için hayat bölünmüş kısır döngüler içinde geçmekte varlık bu hali hapisane hayatı gibi yaşamaktadır. Hal bu ki geri bildirimlerden elde edilecek bilgi, varlığı kendi ihtiyaçlarını tespit etmede, kendini en iyi şekilde ifade etmenin -ben benim, ben varım, ben şimdi buradayım - yollarına götürecektir. Kendine en yakın şekilde ifade ediş, bir çok konuda varlığa tasarruf etme imkanı verecektir. Bu ifade edilen durumun en bariz hali olgular arasındaki hızlanma ve yüksek hızdan doğan zaman enerjisi tasarrufu varlığa yeni halleri deneyimleme imkanı verecektir. Az zamanda çok iş yapacaktır. Her anı bir iş üzere olacaktır. Bu konu hakkında ruhsal tebliğlerde ve kutsal kitaplarda fazlasıyla bilgi bulunabilir. Sonuçta kendi geri bildirimlerinizi kendinize göre sentezlediğiniz taktirde öncelikle kendiniz için daha sonra beşeriyetin geri kalanı için hazır zeminler yaratırsınız. Bu hazır zeminler varlıklar için fırlatma rampası görevi görür. İdrak edilen aynı zamanda bütün için edilmiştir. Kendi şuur sirkülasyonu sonucu elde edilen bilgi ortak şuur alanına geri iletim olarak yerleştirilmiştir. Başka bir zaman diliminde farklı bir karakter kendi ihtiyacı doğrultusunda soru sorarak bu bilgiyi bu ortak şuur alanından çekerek sizin deneyiminizin özünü elde eder böylece sizin durumunuza düşülmeden, zaman tasarrufu yapılarak varlık kendi deneyimine tesir ve yön verir. Böylece ruhsal tebliğlerde ifade edilen tekamülde geri dönüş olmaz sözünün bir açılımını yapmış oluruz.

Fırlatma rampası olabilecek bir hali günlük yaşamda küçük bir çocukken ebeveynlerinizin sizin üzerinizde, sizin istemediğiniz bir tatbikatı yaptıkları vakit kendi kendinize verdiğiniz sözlerde görebilirsiniz. Kendi kendinize dersiniz ki  eğer çocuğum olursa ben ona asla böyle bir şey .... yapmayacağım. Bazılarımız büyüyünce verdiği sözü unutarak aynı hatalara düşerler. Ne de olsa varlığı kendinden uzaklaştıracak araya tonla tesir alanı girmiştir.

Sonuçta burada ifade ettiğimiz fırlatma rampası olabilecek hazır zeminleri oluşturmak elde ettiğimiz geri iletimleri sentezlemekten geçeceğini ifade ettik. Geri iletimleri nasıl sentezleyeceğiz sorusu akla gelebilir ? Yaşadığımız olaya karşı yaklaşım şeklimizi değiştirerek bu soruyu cevaplandıracağız. O güne kadar ifade edilmiş bilgiler bir kenara, sizin olaya getireceğiniz yaklaşım, sentezi meydana getirecektir. İlişkide olduğumuz olguyla ilişki biçimini zekileştireceğiz. Bu da soru sormaktan, olguyu tahkik etmekten geçer. Bu durumun bilgisi soruyu sorduğunuz taktirde size akacaktır. Bu halin belli bir yöntemi yoktur tamamiyle kişiseldir. Bu hali keşfetmekte varlığın bizzat yapacağı bir iştir. Kısaca kendi ihtiyacımız doğrultusunda yeni yöntemler keşfetmek bize bir hazır zemin yaratacaktır.

Bu yazının yazılma nedeni:
Ahlak, varlığın derin şuurunun işleyiş mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın çalışma şekli varlık tarafından idrak edildikçe, enkarnasyon -bedenlenme- sürecindeki veçhe -ben- ahlak sahibi olur. Ahlak, varlığın elindeki bilgisinin müşahadeye ve bilgiye istinaden genişleyen/derinleşen tatbikat sahalarında teyidini bulma sürecidir. Burada teyid bulanda, teyid edende varlığın kendi kendisidir. Ahlak, sentezlenmiş bilginin, varlığın enkarne beni tarafından, tatbikat sahasında yaşanması, tezahür ettirilmesi ile ortaya çıkar. Varlık böylece kendini ortaya koyarak ifade eder ve ben benim der. Ahlak, varlığın daha önceki deneyim sahalarından elde etmiş olduğu sentezler sonucu çıkarmış olduğu bilgidir. Ahlak sahibi olmak arı gibi bal yapmaktır. Varlık deneyim sahasında topladıklarını, elde ettiklerini sindirir ve ondan bal yapar. Bu bilgi -bal- diğer bir tatbikatın tezahür zeminini oluşturur. Zemin yoğun idrak alanı haline geldikçe bilgi/varlık halden hale girer. Varlık cehtini, ki cehit bilginin somutlaşmış halidir, cehit varlığın bilgiyi yaşamasıdır, bu hali bırakmadıkça varlık ihtiyaçlarını daha net tespit eder hale gelir. Burada deneyimlenen bilgi genişlemeye açık bir bilgidir. Kendi içinde esnek bir yapısı vardır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar